Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Via aanmelder.nl kun je je statistieken delen met anderen. Je kunt hiermee bijvoorbeeld je collega of klant mee laten kijken met de voortgang van de aanmeldingen. Dit gaat middels een link. Wanneer je op deze link klikt heb je direct de actuele statistieken van één of meerdere vragen. 

 1. Ga vanuit je Dashboard naar Statistieken per vraag
   
 2. Hier zie je het overzicht van de vragen, onderaan zie je het kopje Statistieken delen
   
 3. Vink de vraag of vragen aan waarvan je de statistieken wilt delen
   
 4. Klik op de knop Statistieken delen
   
 5. De link die verschijnt kun je kopiëren en naar anderen sturen.
  Statistieken delen
 6. Als op de link wordt geklikt opent er een nieuwe pagina met de huisstijl van je evenement waar de statistieken op terug te zien zijn.
Op zoek naar een aanmelder.nl feature?Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Hulp nodig?

aanmelder.nl heeft ontzettend veel features om evenementen slim te organiseren. Daarom hebben we een handboek gemaakt. Ideaal als je bezig bent om de eerste evenementen met aanmelder.nl te organiseren.

Nieuwsbrief