Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Als​ ​ organisator​ ​ maak​ ​ je​ ​ in​ ​ aanmelder.nl​ ​ een​ ​ contributieformulier​ ​ en​ ​ een​ ​ reviewformulier​ ​ aan.
Het​ ​ contributieformulier​ ​ wordt​ ​ ingevuld​ ​ door​ ​ een​ ​ auteur​ ​ die​ ​ zijn​ ​ contributie​ ​ indient.​ ​ Het review​ ​ formulier​ ​ wordt​ ​ ingevuld​ ​ door​ ​ een​ ​ reviewer​ ​ die​ ​ een​ ​ contributie​ ​ beoordeelt. Voordat auteurs en reviews aan de slag kunnen, hebben zij eerst een account nodig.

Account aanmaken
Als​ ​ je​ ​ vanuit​ ​ het​ ​ Dashboard​ ​ gaat​ ​ naar​ ​ website​ ​ pagina's,​ ​ dan​ ​ zie​ ​ je​ ​ daar​ ​ alle​ ​ pagina's​ ​ die​ ​ je hebt​ ​ gemaakt​ ​ voor​ ​ je​ ​ event​ ​ website.

Voor​ ​ de​ ​ auteurs​ ​ is​ ​ dat:

Auteur​ en review​ accounts

Voor​ ​ de​ ​ reviewers​ ​ is​ ​ dat:

Auteur​ en review​ accounts

De​ ​ URLs​ ​ van​ ​ deze​ ​ pagina's​ ​ kun​ ​ je​ ​ dan delen​ ​ met​ ​ je​ ​ auteurs​ ​ en/of​ ​ reviewers, zodat zij zelf een account aan kunnen maken en​ ​ vervolgens​ ​ het​ ​ contributieformulier/reviewformulier​ ​ invullen.

Als​ ​ organisator​ ​ kun​ ​ jij​ ​ ook​ ​ een​ ​ account​ ​ initiëren​ ​ voor​ ​ een​ ​ auteur​ ​ of​ ​ reviewer.​ ​ Dat​ ​ doe​ ​ je​ ​ door op​ ​ "preview​ ​ deze​ ​ pagina"​ ​ te​ ​ klikken.​ ​ Je​ ​ krijgt​ ​ dan​ ​ in​ ​ een​ ​ ander​ ​ tabblad​ ​ een​ ​ soortgelijke pagina​ ​ als​ ​ deze:

Auteur​ en review​ accounts


Door​ ​ middel​ ​ van​ ​ de​ ​ knop​ ​ "Stuur​ ​ auteur​ ​ een​ ​ e-mail​ ​ en​ ​ voeg​ ​ direct​ ​ toe​ ​ (alleen​ ​ voor organisator)"​ ​ sla​ ​ je​ ​ de​ ​ stap​ ​ over​ ​ dat​ ​ auteurs​ ​ zelf​ ​ een​ ​ account​ ​ moeten​ ​ maken​ ​ en​ ​ doe​ ​ jij​ ​ dit voor​ ​ de​ ​ auteur.​ ​ Dit​ ​ kun​ ​ je​ ​ ook​ ​ doen​ ​ voor​ ​ reviewers.

 

  • Tip:

Je​ ​ kunt​ ​ de​ ​ aangemaakte​ ​ accounts​ ​ van auteurs en reviewers benaderen​ ​ via​ ​ de​ ​ knop​ ​ Exporteer​ ​ gegevens.​​ In​ dit bestand​​ staan​ de​​ linkjes naar​ de​​ aangemaakte​ ​ accounts.

Op zoek naar een aanmelder.nl feature?Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Hulp nodig?

aanmelder.nl heeft ontzettend veel features om evenementen slim te organiseren. Daarom hebben we een handboek gemaakt. Ideaal als je bezig bent om de eerste evenementen met aanmelder.nl te organiseren.

Nieuwsbrief