Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Extra gegevens aan deelnemers toevoegen in aanmelder.nl

Het komt voor dat je extra gegevens wilt toevoegen aan je geregistreerde deelnemers in je evenement. Denk bijvoorbeeld aan een workshop keuze met zaalindeling of als je de deelnemers in bepaalde doelgroepen moet verdelen. 
Een tafelindeling is ook goed voorbeeld: deze indeling is doorgaans pas definitief net voordat het evenement plaats gaat vinden.

Het is ook mogelijk om bestaande informatie uit je registraties aan te passen/ te updaten: stel dat er bijvoorbeeld een workshop geannuleerd wordt en je wilt de deelnemers die deze workshop hebben gekozen in hun registratie handmatig verdelen over de overige workshops. Je update dan de eerder gemaakte keuze van de deelnemer met jouw nieuwe indeling.

Het updaten van gegevens van geregistreerde deelnemers kun je zelf via aanmelder doen via 'Dashboard > Beheer aanmeldingen > Aanmeldingen'.

Wij kunnen dit ook voor je doen middels een Excel bestand die wij van jou ontvangen. Dit noemen wij 'deelnemers updaten'.
 

Hoe maak ik een bestand waarmee ik extra gegevens kan toevoegen?

Maak een export van de huidige registraties in je evenement waar jij de extra informatie per deelnemer wilt toevoegen via Dashboard > Beheer aanmeldingen > Aanmeldingen > Lijst van aangemelde personen.

Let op: je kunt alleen aangemelde deelnemers updaten!

We gebruiken de volgende kolommen om de nieuwe informatie te koppelen aan de registratie:

  1. registratie-code
  2. Voornaam
  3. Achternaam
  4. E-mailadres

    De registratie-code is heel belangrijk, want deze code is uniek voor elke deelnemer. Op basis van deze code koppelen wij de nieuwe informatie aan je bestaande registraties.


Voeg de kolommen toe in het Excel bestand met de nieuwe gegevens die je aan de bestaande registraties wilt koppelen. 

Deze volgende vragen kunnen wij koppelen/updaten voor je:

- Naam (aanhef, titel, voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
- Adres (land, stad, straat, straat nummer, postcode)
- Emailadres
- Bedrijfsnaam
- Telefoonnummer
- Korte open vraag
- Lange open vraag
- Selecteer vraag (dropdown vraag) 
Let op! Alleen als het antwoord in het Excel bestand exact overeenkomt met het antwoord in het registratieformulier
- Meerkeuze vraag (1 antwoordkeuze)
Let op! Alleen als het antwoord in het Excel bestand exact overeenkomt met het antwoord in het registratieformulier
- Checkbox
Let op! Alleen de antwoorden '1, ja, yes en x' worden als aangevinkt beschouwd
- Aantal


Alle overige vraagtypes in het registratieformulier kunnen wij helaas niet updaten.


Bestand delen met aanmelder.nl

Zodra je Excel bestand compleet is, kun je dit bestand met ons delen via de uploadtool in je evenement (Dashboard > Beheer aanmeldingen > Aanmeldingen > helemaal onderaan 'Veilig gegevens delen met aanmelder.nl').

Wij controleren je aangeleverde bestand en je krijgt een seintje van ons zodra deze lijst in je evenement staat!
 

Voorbeeldbestand

voorbeeld_updaten.xlsx

Op zoek naar een aanmelder.nl feature?Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Hulp nodig?

aanmelder.nl heeft ontzettend veel features om evenementen slim te organiseren. Daarom hebben we een handboek gemaakt. Ideaal als je bezig bent om de eerste evenementen met aanmelder.nl te organiseren.

Nieuwsbrief