Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Als je reviewers klaar zijn met reviewen, zie je een lijst van contributies met gemiddelde cijfers.
Je kunt nu een beslissing gaan nemen (een status toekennen) op basis van bijv. het gemiddelde cijfer. 


Bij het onderdeel 'Afwijzen/ accepteren' kun je onder 'Review beslissing' bepalen welke status de contributies krijgen (Accepted/Rejected/Undecided/Aanvullende reviews)

Een veelgebruikte manier om de contributies van een status te voorzien is het gebruiken van de "met gemiddelde score tussen...". Je kunt vervolgens zelf invoeren welke contributies met een lager cijfer dan getal X je bijvoorbeeld wilt afwijzen.

Contributie accepteren of afwijzenLET OP:
Als je de beslissing hier "maakt" dan krijgen je auteurs daar niet meteen een bericht van, dit doe je via de mailing die je stuurt. 

In het 'Program committee contributie overzicht' zie je de statussen van alle contributies,
nadat je als Program Committee een beslissing hebt gemaakt. 

Contributie accepteren of afwijzen

Hier kun je een enkele contributie opzoeken, de status bekijken, maar ook de status aanpassen door op de titel te klikken.

Contributie accepteren of afwijzen

Op zoek naar een aanmelder.nl feature?Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Hulp nodig?

aanmelder.nl heeft ontzettend veel features om evenementen slim te organiseren. Daarom hebben we een handboek gemaakt. Ideaal als je bezig bent om de eerste evenementen met aanmelder.nl te organiseren.

Nieuwsbrief