Financiële administratie & Debiteurenbeheer

Volledig verzorgde administratie, van betalingsherinneringen tot creditfacturen

BTW per onderdeel

BTW per onderdeel

Stel de BTW-tarieven in voor de verschillende onderdelen van de factuur. Laag tarief, hoog tarief of vrijgesteld van BTW in het geval van tickets voor buitenlandse deelnemers.

Automatische betalingsherinneringen

Automatische betalingsherinneringen

Stel online gemakkelijk automatische betalingsherinneringen in voor de deelnemers die hun factuur nog niet hebben voldaan. Bepaal de termijn en het bijgevoegde bericht.

Incassobureau

Incassobureau

Verreweg de meeste facturen worden op tijd voldaan. Maar als het nodig is, kunnen facturen die nog niet zijn voldaan, geïnd worden door een incassobureau via aanmelder.nl.

1 verzamelfactuur

1 verzamelfactuur

Kies je voor 'DCS' voor de inning en uitbetaling van de ticketgelden, dan ontvang je na afloop van het evenement 1 verzamelfactuur met ticketgelden van deelnemers, min kosten voor het gebruik van aanmelder.nl. Uitbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na afloop van het evenement.

Refunds

Refunds

Bepaal of iemand in aanmerking komt voor een refund. Via aanmelder.nl is de refund door te voeren. De deelnemer ontvangt een creditfactuur en het geld.

Creditfacturen

Creditfacturen

Financiële administratie is niet de favoriete taak bij het organiseren van een evenement. In aanmelder.nl is het maken van (credit)facturen een simpele actie.

Factuurregels toevoegen

Factuurregels toevoegen

Alle informatie die nodig is voor op een factuur, is eenvoudig toe te voegen. Door zowel de deelnemer als door de organisator.

Snelle uitbetaling ticketgelden

Snelle uitbetaling ticketgelden

Een andere optie voor de uitbetaling van ticketgelden is via een koppeling met Online Betaalplatform. Deelnemers betalen hun ticket online direct aan jou. Het geld staat sneller op de rekening. Ieder ticket verwerk je apart in je administratie.

E-factureren

E-factureren

Aangesloten op het PEPPOL/Simplerinvoicing netwerk? Dan verstuur je gemakkelijk de e-factuur. Een e-factuur is een gestructureerd digitaal bestand en is hierdoor automatisch te verwerken in verschillende systemen.